برچسب: چاله

آرماتوربندی چاله آسانسور

آرماتوربندی چاله آسانسور ساختمان یکی از مهم ترین بخش های یک سازه می باشد به همین دلیل باید با دقت خاصی اجرا شود و صحفه گذاری آن با ظرافت بیشتری انجام شود

ادامه مطلب