برچسب: اجرای قالب بندی

اجرای آرماتوربندی ساختمان فنداسیون و اجرای انتظار دیوار حائل و برشی به همراه نصب و تراز بندی صحفه پلیت طبق نقشه سازه و تایید مهندس ناظر

آرماتوربندی و قالب بندی فنداسیون ساختمانی واقع در بلوار شهید عزیزی به همراه اجرای شمع گرد آرماتوری و انتظار دیوار حائل و برشی همچنین نصب و ترازبندی صحفه پلیت سازه طبق آکس بندی نقشه

ادامه مطلب

آرماتوربندی و قالب بندی دکل مخابراتی

دکل مخابراتی ایرانسل در محدوده مشهد

ادامه مطلب