برچسب: آرماتوربندی شمع گرد

آرماتوربندی فنداسیون ساختمان

اجرای آرماتوربندی ساختمان به همراه نصب صحفه پلیت در موقعیت فدائیان اسلام مشهد توسط اکیپ آرماتوربندی تبادکان

ادامه مطلب

آرماتوربندی شمع گرد

آرماتوربندی شمع های تقاطع غیر هم سطح ابوطالب مشهد هم اکنون در مرحله خاکبرداری و جایگذاری شمع های آرماتوری و بتن ریزی می باشد

ادامه مطلب