ماه: نوامبر 2019

اجرای سایت ایرانسل در روستای حسن آباد واقع در سبزوار

ادامه مطلب

بتن ریزی سایت ایرانسل روستای یکه پسته تربت جام

اجرای آرماتور و قالب بندی به همراه نصب انکر بلت و بتن ریزی سایت ایرانسل روستای یکه \سته واقع در حومه تربت جام

ادامه مطلب

آرماتوربندی سایت ایرانسل

اجرای آرماتوربندی سایت ایرانسل واقع در حومه تربت جام روستای یکه پسته

ادامه مطلب