روز: سپتامبر 30, 2019

آرماتوربندی شمع گرد

آرماتوربندی شمع های تقاطع غیر هم سطح ابوطالب مشهد هم اکنون در مرحله خاکبرداری و جایگذاری شمع های آرماتوری و بتن ریزی می باشد

ادامه مطلب

آرماتوربندی تابلو تبلیغاتی

اجرای آرماتوربندی تابلو تبلیغاتی

ادامه مطلب

آرماتوربندی و قالب بندی دکل مخابراتی

دکل مخابراتی ایرانسل در محدوده مشهد

ادامه مطلب